pátek 25. ledna 2019

Můžu použít POI z jiných map?

Velmi častý dotaz je, jestli můžu použít POI z jiných map. POI je zkratka pro anglický termín "points of interest", česky "body zájmu".


Můžu použít POI z jiných map pro iGO?
Ano, je možné použít POI z jiných map pro iGO. Je však nutné počítat s tím, že při použití více POI pro jednu zemi může docházet k překryvům a celkově se zpomalí hledání i zobrazování mapy.

Můžu použít více POI pro jednu zemi?
Ano, je to možné. Některé novější POI jsou už rozdělené na "normal", extended nebo truck. V případě kombinace více POI od různých vydavatelů bude docházet ke zdvojení většiny položek.

Můžu použít POI z jiných map než pro iGO?
Ne, to bohužel není možné. iGO používá vlastní formát POI, který není kompatibilní s ostatními navigačními aplikacemi.

Můžu upravit POI?
Ne, to nejde. Upravit dodané POI od vydavatele není možné. Avšak lze použít vlastní POI.

Jaké formáty vlastního POI iGO podporuje?
iGO podporuje KML formát.