neděle 27. ledna 2013

33x pomoc při chybových hlášeních v iGO8 až iGO Primo

Text přebrán a upraven z fóra http://www.kyou.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=317&sid=1ab5b0d8ec5fb82ff484af03414c699e od uživatele "jirkab".

1. Aplikace spadne okamžitě po spuštění
- chybná verze/soubor licence

2. Aplikace hlásí chybu s tím, že nemůže otevřít správný soubor zobrazení např.: Failed to open file: igo\480_272\loading.bmp
- do sys.txt doplnit do odstavce interface tento řádek:
[interface]
skin="ui_igo8"

3. Aplikace ihned po spuštění hlásí chybu: fatal error:no language files were found
- aplikace má nastavenou špatnou cestu ke složce Content. Řešení: smazat složku SAVE a nastavit správnou cestu ke složce Content v souboru sys.txt.

4. Aplikace se vůbec nespustí
- doplnit do sys.txt přesné rozlišení a orientaci displeje např.
[rawdisplay]
screen_x=480
screen_y=272
Popř.:
[rawdisplay]
autoconfig=1
highres=0
driver="GDI"

5. Aplikace iGOPrimo hlásí ihned po startu: "global_cfg not found".
a) zkontrolovat zda soubor global_cfg.zip je skutečně umístěný ve složce Content/global_cfg. Pokud ne tak dokopírovat do uvedeného umístění.
b) pokud soubor global_cfg.zip je přesně tam kde má být a přesto se zobrazí po startu aplikace tato hláška, znamená to, že aplikace nemůže najít většinou celou složku Content. Je třeba nastavit správné směrování na tuto složku v souboru sys.txt v odstavci [folders] např.
[folders]
app="Storage card/Program Files/Primo"
Content="Storage card/Program Files/iGO8/Content"
Příklad je kdy iGOPrimo, které je umístěno ve složce Storage card/Program Files/Primo využívá společný obsah s iGO8 a složka Content je uložena ve složce Storage card/Program Files/iGO8/Content


6. Aplikace hlásí chybu s tím, že nemůže otevřít správný soubor zobrazení např.: ui_igo8/480_272/loading_progressbar.bmp
- v sys.txt nahradit celý odstavec [device] tímto zápisem:
[project]
name="igo8_pda"
- popř. celý odstavec [device] vymazat bez náhrady


7. Přidání položky regulace podsvícení pro některá zařízení v menu Nastavení -> Zařízení v iGO8.
- do sys.txt doplnit třeba tento zápis:
[power]
power_off_mode=0
backlight_max=8
backlight_manage_values=1
backlight_manage_keys=1
backlight_min=1
backlight_reverse=0
backlight_methods=39
backlight_events=3
backlight_slow_api=1
backlight_sync_with_OS=1
backlight_day=100
backlight_night=30
backlight_key_bright_BA1="Brightness"
backlight_key_bright_AC1="ACBrightness"
backlight_key_bright_BA2="BacklightLuminanceLevel"
backlight_key_bright_AC2="ACBacklistLuminanceLevel"
backlight_key_timeout_BA="BatteryTimeout"
backlight_key_timeout_AC="ACTimeout"
backlight_key_ontap_BA="BacklightOnTap"
backlight_key_ontap_AC="ACBacklightOnTap"
backlight_key_on_BA="OnOff"
backlight_key_on_AC="ExtOnOff"
powermgm_state=0


8. Úprava pro funkčnost regulace podsvícení pro některá zařízení v menu Více -> Nastavení -> Zobrazení v iGOPrimo.
- do sys.txt doplnit třeba tento zápis:
[power]
power_off_mode=0
backlight_manage_values = 1
backlight_manage_keys = 1
backlight_max = 11
backlight_min = 1
backlight_reverse = 0
backlight_methods = 39
backlight_events = 1
battery_warning_limit=20
battery_warning_repetition=1
skip_resume_process=1
skip_suspend_process=1
powermgm_state="0"

9. Aplikace hlásí chybu s tím, že nemůže otevřít správný soubor zobrazení např.: Failed to open file: ui_igo8/480_272/main_scheme.ui exiting application
Do souboru data.zip se pouze kouknout (nerozbalovat) např. win.rarem, jestli tam je složka 480_272 ve složce ui_igo8. Pokud ne bude nutné stáhnout správný data.zip. Pokud ano a přesto nezobrazuje správně, zkontrolovat obsah sys.txt. Pokud i tam je vše správně, tak vymazat složku Save a zkusit spustit znovu.

10. Aplikace hlásí při spuštění anebo bezprostředně po spuštění, že má nedostatek paměti.
Problém se projevuje na slabších zařízeních.
Problém způsobuje nějaká (náročnější) část aplikace a podle toho ve které fázi k chybové hlášce dojde zkusit problém odstranit - odlehčit zařízení.
Když dochází k problému při "INITIALIZING WARNING DATA", tak prověřit popř. vymazat obsah složky content/speedcam


11. Aplikace iGOAmigo na Androidu hlásí ihned po startu že nemůže najít anebo chybí soubory ve složce iGO/Content/Lang.
Řešení tohoto problému zde.


12. Aplikace hlásí po spuštění chybu: Program database could not be found
- aplikace má nastavenou špatnou cestu ke složce s aplikací. Řešení: smazat složku SAVE a nastavit správnou cestu ke složce s aplikací v souboru sys.txt v odstavci:
[folders]
app="xxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxx"

13. Primo hlásí po spuštění chybu: Unsupported voice, please see the log
Do sys.txt doplnit do odstavce sound tento zápis:
[sound]
csv_voice_enabled=1 
14. Hlasová navigace v iGO Primo není plynulá, hlasová navigace v iGO (jedno jaké verzi) je chraplavá
Do sys.txt doplnit do odstavce sound tento zápis:

[sound]
sound_q_length=200
queue_length=200
15. Aplikace nezobrazuje aktuální nadmořskou výšku popř. je údaj o nadmořské výšce posunutý oproti skutečnosti
Do sys.txt doplnit do odstavce gps tento zápis:
[gps]
set_messages=0
Pomocí hodnoty set_messages je možné posunout zobrazovaný údaj o nadmořské výšce - zkalibrovat GPS.

16. Aplikace nechce najít polohu GPS - žádný satelit, přestože je GPS přijímač připojený/dostupný/funkční
V obsahu aplikace ve složce Content/map chybí mapa státu (pokrytí) ve které je současná fyzická pozice zařízení. Řešení: doplnit příslušnou mapu kompatibilní s verzí použité aplikace.

17. Aplikace iGOPrimo hlásí při spuštění anebo bezprostředně po spuštění, že má nedostatek paměti.
Do sys.txt doplnit do odstavce debug tento zápis:
[debug]
disable_outlookpoi=1

18. Nastavení pevných hodnot podsvícení displeje v iGO aplikaci.
Do sys.txt doplnit doplnit třeba tento zápis:
[power]
backlight_day=100                       
backlight_night=40
19. Skrytí automaticky zobrazené win lišty.
- do sys.txt doplnit do odstavce debug tento řádek:
[debug]
hide_win_taskbar=1
Další možnost třeba zde.

20. Zamezení automatickému vypínání aplikace po odpojení napájení.
- do sys.txt doplnit do příslušných odstavců tyto zápisy:
[power]
power_off_mode=0
power_off_timeout=0
powermgm_state=0

[interface]
shutdown_time=0

21. Změna velikosti navigační šipky.
- v sys.txt změnit v odstavci map hodnoty:

[map]
3dcarsizemin=5000
3dcarsizemax=8000
3dcarsizemul=22000

22. Změna velikosti písma názvů ulic ve 3D mapě.
- v sys.txt změnit v odstavci 3d_config hodnotu:

[3d_config]
roadsign_lines_per_screen=12
Čím větší je hodnota, tím je písmo menší.


23. Změna velikosti písma názvů ulic ve 2D mapě.
- v sys.txt změnit v odstavci interface hodnotu:
[interface]
mapfontscale=140
Čím větší je hodnota, tím je písmo větší.


24. Vypnutí/zapnutí funkce, kdy při průjezdu kruhovým objezdem se pohled oddálí a obraz stojí.
- do sys.txt doplnit do odstavce roundaboutcam:
[roundaboutcam]
enabled=0
centery=50

25. Větší přiblížení v navigaci.
- do sys.txt doplnit do odstavce smartzoom:
[smartzoom]
minzoom=20
maxzoom=40

26. Aplikace nezobrazuje klávesnici.
Problém způsobuje špatná verze použitého data.zip souboru. Nahradit použitý soubor správnou verzí, která podporuje tuto verzi rozlišení. Další možné řešení: zkusit použít jiný lang soubor z #10. Další možné řešení: špatné směrování aplikace na jiný/neexistující skin. Doplnit do sys.txt do odstavce [interface] odkaz na správný název skinu. Např.
[interface]
skin="ui_igo8"
U rozlišení displeje 320x240 na Android zařízení řeší tento problém doplnění zápisu do odstavce [keyboard]:
[keyboard]
panels="ui_igo9/common/keyboard.ini"

27. Zvuky, oznámení v Primo na Androidu jsou po zapnutí vypnuté.
Nastavit hodnotu (vymazat celý zápis) mute_os_key v odstavci [sound] na 0.
[sound]
mute_os_key=0

28. V UI Labs (Další nastavení) se vůbec nezobrazuje (ani po doplnění aplikace) nabídka "Blokování cesty".
Do sys.txt doplnit i byť prázdný odstavec [3d]
[3d]
a zároveň v odstavci [interface] musí být zápis: extra_settings=1
[interface]
extra_settings=1

29. iGO8 se na některých zařízeních (s WinCE 6.0) nespustí - spadne těsně před načtením.
Přesně ve chvíli, kdy se na obrazovce zobrazí při načítání "Starting". Problém způsobuje nekompatibilní verze vybraných hlasových povelů. Vymazat složku Save a při nastavení vybrat hlas jiný.

30. Podsvícení v iGO8 se na některých zařízeních po uspání a probuzení přenastaví na hodnotu podle interního systému.
- do sys.txt doplnit do odstavce power tento řádek:
[power]
backlight_slow_api=1

31. Při použití TTS čte hlas různá lomítka, pomlčky...
Vymazat ze složky iGO/content/phoneme soubor s názvem Czech_Republic.


32. Vypnutí "ding" zvuku před každým povelem.
Pro iGO8 a Primo na WinCE - do sys.txt doplnit do odstavce sound:
[sound]
ding=0
Pro Primo na AD - do sys.txt doplnit do odstavce sound:
[sound]
ding_muted=1

33. Navigační zařízení se vždy po ukončení navigační aplikace Primo restartuje.
a) Pročistit složku license od souborů licencí pro jiná zařízení, pro jiné verze aplikací a pro jiné verze obsahu než které jsou využívané.
b) Použít jinou verzi aplikace např.: iGO Primo v2.0 (9.6.5.245577)