neděle 10. března 2013

UX utility II. - Wiman

V druhém dílu seriálu o utilitách se setkáme s utilitou Wiman. Je to takový "překladatelský oříšek". Těžko se někam zařazuje a mně osobně se pro ni těžko hledá využití. Opět je plně lokalizovaná a spolupracuje se všemi skiny.

Instalce je už obtížnější. Sice pro základ stačí nakopírovat utilitu do adresáře UX, ale do dictionary.lang je pro počeštění potřeba doplnit:

  Read Out Destination Info="Výběr destinace"
  Read Out Info?="Číst informace?"
  Read Out Info="Číst informace o:"
  Waypoint/Destination name + \nDistance="Názvu PB/cíle + \nvzdálenosti"
  Waypoint/Destination name + \nArrival time="Názvu PB/cíle + \nčase příjezdu"
  Waypoint/Destination name + \nArrival time and distance="Názvu PB/cíle + \nčase příjezdu a vzdálenosti"
  Arrival time="Čas dojezdu"
  Arrival time and distance="Čas dojezdu a vzdálenost"
  Repeat every="Opakovat po:"
  Read the town name="Číst název obce"
  Read the area name="Číst název obce v okolí"
  read out current street without route="Číst aktuální ulici \n(pouze mód bez trasy)"
  Show settings icon on map. \n(only route)="Zobrazit ikonu na mapě \n(pouze mód s trasou)"
  Read Out Actual Time\nand Remaining Time too="Číst i aktuální\na zbývající čas"
  Yes basic="Ano, základní"
  Yes skin diMka="Ano,\nskin diMka"

Dále do dictionary.voice (pro TTS hlas):

Current time %s.="je %s ;"
Time to destination %s.="; zbývá %s ."
Time to waypoint %s.="; zbývá %s ."

Co tato utilita dokáže? Do jejích tajů jsem plně nepronikl, nenadchla. V kostce přidá na hlavní obrazovku ikonku cílové vlaječky, která aspoň mě při dotyku problikne na průjezdní bod a vrátí se zpátky. Žádná hlasová akce nenásleduje. Jen v předvolených časových intervalech (standardně 1 minuta) hlásí informace o trase (město, dobu/vzdálenost do cíle). V hlavním menu se v dolní části objeví naoranžovělá ikonka, její vzhled nerespektuje vzhled ostatních tlačítek. Přes toto tlačítko se nastavují její funkce.

Stáhnout: http://forum.entershop.cz/viewtopic.php?f=77&t=2815

Žádné komentáře:

Okomentovat